Франчайз по български

След получаването на пакета с информация от франчайзодателя има цял куп стандартизирани въпроси и листи, с които всеки предприемач за франчайз може да вземе решение дали той отговоря на представите му за бизнес, който иска дългосрочно да прави и да развива.Има много сектори в икономиката, където нещата наистина опират до кариера на отделния предприемач и професионално развитие - брокер на недвижими имоти, например. В доста страни е регламентирана и лицензирана професия, като в повечето случаи в рамките на месец-два не се усвоява. Има доста строителни, правни, икономически и други закони, които брокерът трябва и да познава, и гъвкаво и професионално да прилага. В този случай закупуването на права франчайз не биха помогнали, ако няма желание да усвои тънкостите на занаята.

На кое не издържат някои фирми и се отказват от такъв вид партньорство с големи компании? Ами това, че искаме да ни приемат в голямо международно семейство не означава, че можем да покрием техните стандарти и изисквания. Това важи за избора на мастер франчайзполучател с особена сила. Това, което много от тях не разбират, е че критериите не опират до това да имат нужния капитал за развитие на бизнеса в територията, за която се кандидатират. Не е достатъчно.

Защо банковите институции в България нямат разработени продукти за франчайз и отказват да финансират стартиране? Причините са две. Банките нямат кадри, обучени за целта. И второто е, че вероятно конкуренцията между тях все пак не е голяма, за да се налага някоя от тях да стане флагман и създаде тези специализирани продукти. Непознаването механизмите за действие във франчайз не дава възможност да оценят, че риска за от инвестиции в такава верига и за тях може да се минимизира съществено, както и да постигнат икономия от мащаба.

Веднъж оценени бизнес концепцията и модела за франчайз, после не се налага друга оценка на бизнесплана на всеки нов партньор.

Италиански франчайз - Salone Franchising